COLOR Profile


COLOR Profile (11 stran) je komplexní vyhodnocení Vašeho temperamentu a motivačního typu z pohledu 4barevného kódu.

Proces určování temperamentu a motivačního typu má tři kroky, přičemž každý krok reprezentuje jiný přístup k vyhodnocování. V prvním kroku jde o zmapování silných a slabých stránek spjatých s jednotlivými temperamenty, druhý krok pracuje s tzv. "nucenou volbou", třetí krok pomáhá zmapovat pět pro nás nejdůležitějších hodnotových motivátorů. 

Ukázkový report COLOR Profile (11 stran) k nahlédnutí zde.

COLOR Profile Report obsahuje:

  • Graf "Vaše tečka", který zaměřuje přesně Váš typ a zároveň Vaši pozici vůči dalším typům 
  • Výčet a graf silných a slabých stránek názorně ukazující, co všechno máte s jednotlivými temperamenty společné
  • Přehled základních charakteristik všech čtyř barevných typů a jejich kombinací
  • Přehled základních charakteristik čtyř motivačních typů, jak je definuje Jiří Plamínek
  • "Váš erb" zobrazující pět Vašich nejdůležitějších hodnotových motivátorů, jejich pořadí a popisy

COLOR Profile lze získat jako součást balíčku COLOR PACK nebo při zakoupení k workshopu  jako součást balíčku COLOR WORKSHOP PACK (viz ceník).

INSPIRACE

"Lidé jsou přirozeně zaměřeni na to stát se sami sebou tak úplně, jak jen je to možné."