MBTI® Step II™ Interpretive Report


MBTI® Step II™ Interpretive Report je nejkomplexnějším vyhodnocením osobnostního typu, které je v současnosti k dispozici.

Tím, že kombinuje výsledky MBTI® Step I™ (čtyřpísmenný kód jednoho ze 16 osobnostních typů) s výsledky MBTI® Step II™ (každá ze čtyř preferencí daného osobnostního typu je rozvinutá do pěti podskupin –tzv. faset), poskytuje toto vyhodnocení skutečně hloubkovou analýzu Vaší osobnosti a chování. 

MBTI® Step II™ Interpretive Report je vytvořen na základě originálního MBTI dotazníku (Form Q, 144 otázek). Každý report je počítačově generován společností CPP – Consulting Psychology Press, která pro MBTI vlastní autorská práva. Poskytujeme jej v angličtině (viz ukázkový report ENG) a ve zcela identické podobě též přeložený do češtiny (viz ukázkový report CZ).

Výhody:

  • Obsahuje vyhodnocení Vašeho typu z hlediska Step I s graficky vyjádřenou zřetelností preferencí
  • Prezentuje přehledně zpracované výsledky Step II – 20 faset spjatých s Vaším konkrétním typem
  • Pro daný typ popisuje jeho obvyklý způsob komunikace, rozhodování, zvládání změn a řešení konfliktu a poskytuje vodítka pro jejich obohacení
  • Nastiňuje strategie pro další osobnostní rozvoj
  • Ukazuje jak zvýšit Vaši efektivitu v práci.

Tento nejkomplexnější report lze získat účastí na workshopu GROUND/GROUND+ nebo jako součást balíčku EFFECT.

INSPIRACE

"Musím se mít rád, přijímat se. Abych se mohl přijmout, musím být někdo. Jestliže pro nikoho nic neznamenám, nemohu se přijímat. Musím být schopen považovat se za důležitého; musím něco znamenat; musím se vidět jako schopného dělat něco, co má pro někoho význam."