O lektorovi


Karel Řežábek

Naším lektorem je Karel Řežábek (*1968), který se přednáškové činnosti v oblasti osobnostního růstu věnuje již od roku 2002. Při kurzech a přednáškách zaměřených na vztahové dovednosti objevil, jak důležitá je zde role poznání sebe sama a porozumění druhým v jejich odlišnostech. Typologie MBTI® se v tomto směru ukázala jako velmi funkční nástroj s praktickým využitím nejen v rovině osobních, ale též pracovních vztahů.

Po dvouletém intenzivním samostudiu tématiky osobnostní typologie MBTI Karel v roce 2011 formalizoval své znalosti úspěšným završením MBTI® Certifikačního programu vypsaného Americkou manažerskou asociací (AMA). Jako držitel mezinárodně platného certifikátu pro  MBTI® Step I™ a MBTI® Step II™ je nyní Karel garantem kvality všech našich MBTI® produktů.

View Karel Rezabek's profile on LinkedIn

INSPIRACE

"Kde je hranice mezi tím, co jsem, a tím, čím se mohu stát? Kdo ví, zda zítra má reakce na nějakou novou událost neodhalí nový aspekt mé osobnosti, který bude důležitější než všechny ostatní, které jsem až doposud odkryl? Není to, čeho budu schopen zítra, již obsaženo v tom, čím jsem dnes?"